Kvota obveznog zapošljavanja invalida iznosi 3% neovisno o djelatnosti poslodavca

9. siječnja 2015 Novosti

Prema izmijenjenom Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 2/15.) koji stupa na snagu 15. siječnja 2015. kvota je određena u visini 3% od ukupnog broja zaposlenih, neovisno o djelatnosti poslodavca.  Poslodavcima koji imaju do 50 radnika ukinuta je mogućnost umanjivanja kvote za jedan postotni bod, kako je bio propisano prije izmjena Pravilnika. Obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom imaju poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika, osim sljedećih poslodavaca: –  novoosnovani poslodavci u vremenu uvođenja u rad, a najduže 24 mjeseca od početka rada, –  strana diplomatska i konzularna predstavništva, –  predstavništva stranih osoba, –  integrativne radionice, i –  zaštitne radionice. Prema izmijenjenom Pravilniku, pri izračunu kvote u ukupan broj radnika se ne uključuju: –  u agenciji za privremeno zapošljavanje – radnici zaposleni radi ustupanja korisnicima, –  radnici zaposleni na određeno vrijeme za obavljanje sezonskih poslova, –  radnici zaposleni na poslovima Oružanih snaga Republike Hrvatske, policijskim poslovima, poslovima zaštite i spašavanja, poslovima zaštite osoba i imovine, te na poslovima vatrogasaca

Olakšica za poslodavca koji zaposli radnika mlađeg od 30g.

7. siječnja 2015 Novosti

Od 1. siječnja 2015. godine na snazi su olakšice za poslodavca koji na neodređeno vrijeme zaposli radnika mlađeg od 30 godina(Nar. nov., br. 143/14.).  Za tog je radnika poslodavac pet godina oslobođen plaćanja svih doprinosa na mjesečnu plaću (17,2%). Pretpostavka korištenja olakšice je ispunjenje sljedećih kumulativnih uvjeta: 1. da je na dan početka radnog odnosa na neodređeno vrijeme radnik mlađi od 30 godina (može imati najviše 29 godina, 11 mjeseci i 29 dana), 2. da se radnika zapošljava na neodređeno vrijeme, bilo s punim ili nepunim radnim vremenom, i 3. da radnik nije kod istog poslodavca ranije bio zaposlen na neodređeno vrijeme (ali nije smetnja ako je bio zaposlen na određeno vrijeme niti ako je kod odnosnog poslodavca bio na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa). Olakšicu mogu koristiti svi poslodavci, neovisno o pravnom obliku organiziranja i neovisno o broju radnika koje zapošljavaju. Pri isplati mjesečne plaće za mladog radnika se u obrascu JOPPD na stranici B pod 6.1. koristi šifra 0010, odnosno

Postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama

30. prosinca 2014 Novosti

Sukladno čl. 125.i Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov, br. 73/13., 148/13., Rješenje USRH 99/13., 153/13., 143/14.) tuzemnim poreznim obveznicima omogućena je primjena postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama pod uvjetom da isporuke u prethodnoj kalendarskoj godini nisu bile veće od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a. Porezni obveznik koji odabere postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama dužan je najkasnije do 20. siječnja 2015. godine podnijeti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o početku primjene navedenog postupka, kojom se ujedno obvezuje primjenjivati taj postupak sljedeće 3 godine. Porezna obveza obračuna PDV-a kod poreznog obveznika koji primjenjuje postupak oporezivanja po naplaćenim naknadama nastaje na dan primitka plaćanja, a pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju plaćen račun za isporučena dobra ili obavljene usluge. Iznimno, obračun PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje se na: a) isporuke dobara unutar Europske unije, b) stjecanje dobara unutar Europske unije, c) isporuke ili premještanje dobara iz članka 30. stavaka 8. i 9. Zakona o PDV-u,

Promjene pri obračunu plaća od 01. 01.2015.

30. prosinca 2014 Novosti

U nastavku prikazujemo kratki pregled promjena koje su u primjeni pri obračunu plaća od 01. siječnja 2015. godine. Detaljnije o načinu obračuna plaće od 01. siječnja 2015. godine možete pročitati u časopisu Računovodstvo i financije broj 1 iz 2015. godine. • Promjena osobnog odbitka: Osnovni osobni odbitak poreznih obveznika se od 1. siječnja 2015. godine povećava i umjesto 2.200,00 kuna iznosi 2.600,00 kuna mjesečno. Osnovni osobni odbitak uvećava se za svakog uzdržavanog člana prema slijedećoj tablici:               *  Za svako slijedeće dijete faktor osnovnog osobnog odbitka progresivno se uvećava i to za 0,60; 0,70; 0,80; 1,00; u odnosu na slijedeće dijete. •    promjene poreznih razreda Od 1. siječnja 2015. godine mijenjaju se porezni razredi za primjenu propisanih poreznih stopa i napušta određivanje poreznih razreda, ovisno o visini osnovnog osobnog odbitka. Iznos poreznog razreda više ne ovisi o iznosu osnovnog osobnog odbitka, već se porezna tarifa utvrđuje na sljedeći način:

Copyright 2014 C.K.R. d.o.o. Sva prava pridržana | Izrada web stranice WebProjekt