9. siječnja 2015 Novosti

Prema izmijenjenom Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 2/15.) koji stupa na snagu 15. siječnja 2015. kvota je određena u visini 3% od ukupnog broja zaposlenih, neovisno o djelatnosti poslodavca.  Poslodavcima koji imaju do 50 radnika ukinuta je mogućnost umanjivanja kvote za jedan postotni bod, kako je bio propisano prije izmjena Pravilnika.
Obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom imaju poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika, osim sljedećih poslodavaca:
–  novoosnovani poslodavci u vremenu uvođenja u rad, a najduže 24 mjeseca od početka rada,
–  strana diplomatska i konzularna predstavništva,
–  predstavništva stranih osoba,
–  integrativne radionice, i
–  zaštitne radionice.
Prema izmijenjenom Pravilniku, pri izračunu kvote u ukupan broj radnika se ne uključuju:
–  u agenciji za privremeno zapošljavanje – radnici zaposleni radi ustupanja korisnicima,
–  radnici zaposleni na određeno vrijeme za obavljanje sezonskih poslova,
–  radnici zaposleni na poslovima Oružanih snaga Republike Hrvatske, policijskim poslovima, poslovima zaštite i spašavanja, poslovima zaštite osoba i imovine, te na poslovima vatrogasaca i pirotehničara,
–  radna mjesta s posebnim uvjetima rada – ukoliko poslodavac pribavi suglasnost Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, te
–  osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
Izmijenjena pravila o obvezi kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom primjenjivati će se već pri prvom utvrđivanju ispunjenja kvote u 2015. godini, tj. na dan 31. siječnja 2015.