30. prosinca 2014 Novosti

Sukladno čl. 125.i Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov, br. 73/13., 148/13., Rješenje USRH 99/13., 153/13., 143/14.) tuzemnim poreznim obveznicima omogućena je primjena postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama pod uvjetom da isporuke u prethodnoj kalendarskoj godini nisu bile veće od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a.
Porezni obveznik koji odabere postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama dužan je najkasnije do 20. siječnja 2015. godine podnijeti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o početku primjene navedenog postupka, kojom se ujedno obvezuje primjenjivati taj postupak sljedeće 3 godine.

Porezna obveza obračuna PDV-a kod poreznog obveznika koji primjenjuje postupak oporezivanja po naplaćenim naknadama nastaje na dan primitka plaćanja, a pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju plaćen račun za isporučena dobra ili obavljene usluge.

Iznimno, obračun PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje se na:
a) isporuke dobara unutar Europske unije,
b) stjecanje dobara unutar Europske unije,
c) isporuke ili premještanje dobara iz članka 30. stavaka 8. i 9. Zakona o PDV-u,
d) usluge iz članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u,
e) isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 1. točki 7. i članku 75. stavcima 2. i 3. Zakona o PDV-u te u slučaju iz članka 7. stavka 9. Zakona o PDV-u,
f) isporuke u okviru posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici.

Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama u računu mora navesti „Obračun prema naplaćenim naknadama“.