30. prosinca 2014 Novosti

U nastavku prikazujemo kratki pregled promjena koje su u primjeni pri obračunu plaća od 01. siječnja 2015. godine.
Detaljnije o načinu obračuna plaće od 01. siječnja 2015. godine možete pročitati u časopisu Računovodstvo i financije broj 1 iz 2015. godine.

• Promjena osobnog odbitka:
Osnovni osobni odbitak poreznih obveznika se od 1. siječnja 2015. godine povećava i umjesto 2.200,00 kuna iznosi 2.600,00 kuna mjesečno.

Osnovni osobni odbitak uvećava se za svakog uzdržavanog člana prema slijedećoj tablici:

tabl1

 

 

 

 

 

 

 

*  Za svako slijedeće dijete faktor osnovnog osobnog odbitka progresivno se uvećava i to za 0,60; 0,70; 0,80; 1,00; u odnosu na slijedeće dijete.

•    promjene poreznih razreda
Od 1. siječnja 2015. godine mijenjaju se porezni razredi za primjenu propisanih poreznih stopa i napušta određivanje poreznih razreda, ovisno o visini osnovnog osobnog odbitka. Iznos poreznog razreda više ne ovisi o iznosu osnovnog osobnog odbitka, već se porezna tarifa utvrđuje na sljedeći način:

tabl2